Sprzedaż toreb foliowych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, zgodnie z którym opłata recyklingowa powinna być wliczana do podstawy opodatkowania VAT. Sprzedaż toreb foliowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to doliczenie opłaty do ceny jednostkowej torby zamiast wyszczególniania jej jako osobnej pozycji dokumentu. Potwierdzają to również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej.  Należy odpowiednio zwiększyć cenę jednostkową sprzedawanych toreb foliowych w taki sposób, by zawierała ona opłatę recyklingową (ustalona na 20 groszy). Żadne dodatkowe czynności nie są wymagane do prowadzenia sprzedaży.

W 2018 roku nie nastąpi podłączenie wszystkich kas fiskalnych do bazy danych skarbówki.

Wielokrotnie informowaliśmy, że nie należy przejmować się sensacyjnymi doniesieniami mediów o wprowadzeniu kas on-line. Dziś też zalecamy daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych – naprawdę wszystko może się jeszcze zmienić – jak widać po poniższych informacjach. Dopiero po ukazaniu się rozporządzenia, będziemy tak naprawdę wiedzieć co nas czeka. Na razie trwają prace i wszystko jeszcze się może zmienić. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwa Finansów, z początkiem 2018 roku najprawdopodobniej nie dojdzie do obowiązkowego podłączenia wszystkich kas fiskalnych do systemu zwanego roboczo Centralnym Rejestrem Paragonów. Tak wynika z nowego projektu rozporządzenia. Projektowane przepisy o kasach fiskalnych rzeczywiście stawiają wymóg unowocześnienia aktualnie eksploatowanych urządzeń. Mają być wycofane kasy z papierową kopią paragonu, pozostaną tylko kasy z kopią elektroniczną. Rozporządzenie MF określi standardy dla urządzeń fiskalnych, które można będzie podłączyć do internetu i przesyłać dane do serwerów administracji skarbowej, ale system jest jeszcze w trakcie projektowania. Resort wycofuje się z nałożenia obowiązku takiego podłączenia już od 1 stycznia 2018 roku. Kupowanie i instalowanie takich kas nie będzie jednak obowiązkowe. Producenci będą mogli produkować (po uzyskaniu homologacji) urządzenia starego typu do 2023 roku i wprowadzać je do obrotu nawet do roku 2032. Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w tym kształcie, to nie dojdzie Czytaj dalej…

Kasy fiskalne online – informacje

W związku ze sprzecznymi często informacjami publikowanymi w mediach chcielibyśmy przekazać informacje na temat tzw. „kas fiskalnych online”. Według najnowszych informacji z Ministerstwa Finansów wynika, że na początku 3 kwartału 2017 roku dojdzie do popisania rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju dotyczącego urządzeń fiskalnych (kas i drukarek fiskalnych) w wersji online. Oznacza to pojawienie się tych kas na rynku raczej w drugiej połowie 2018 roku – nie wcześniej. Najprawdopodobniej kasy online będą funkcjonować równolegle z kasami z kopią elektroniczną. W projekcie Ministerstwa Finansów zamierza się nałożyć obowiązek comiesięcznego składania raportów na użytkownikach kas tradycyjnych. Z powodu uciążliwości pozyskiwania danych z kas dwurolkowych, spowoduje to ich szybką wymianę. Prace nad warunkami stosowania kas software’owych dopiero się rozpoczną. Tempo prac sugeruje, że takie rozwiązania zostaną dopuszczone do stosowania nie wcześniej niż w 2020 roku. Planuje się ograniczone branżowo ich stosowanie, ale tak naprawdę jak będzie wyglądał rynek fiskalny w przyszłości będzie można powiedzieć dopiero po ukazaniu się odpowiednich rozporządzeń, ponieważ założenia są jeszcze zmieniane.

Terminale płatnicze – perspektywy

W dniu 12 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju podpisano porozumienie, w którym banki, agenci rozliczeniowi i organizacje płatnicze stworzą fundusz, z którego zostaną dofinansowane instalacje terminali płatniczych. Dzięki temu funduszowi liczba aktywnych terminali wzrośnie o około 700-800 tysięcy nowych urządzeń. Obecnie pracuje około 500 tysięcy terminali płatniczych, więc ich ilość zwiększy się ponad dwukrotnie. W porozumieniu zawarto również obowiązek współpracy kas fiskalnych z terminalami. By to umożliwić opracowano wspólny protokół komunikacyjny.

Akcja firmy Elzab ONLINE READY

Kasa z certyfikatem ONLINE READY, gwarantującym techniczną modernizację do wersji obowiązującej od roku 2018. Kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymujesz zapewnienie dostosowania jego funkcjonalności do nowych wymogów w dowolnym, wybranym przez Ciebie momencie.

Kasoterminal

Ciekawe urządzenie zaprezentowała firma iPOS. Urządzenie jest kasą fiskalną z funkcją terminala płatniczego. Zapraszamy do firmy na prezentację jego możliwości.