Terminale płatnicze – perspektywy

W dniu 12 czerwca 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju podpisano porozumienie, w którym banki, agenci rozliczeniowi i organizacje płatnicze stworzą fundusz, z którego zostaną dofinansowane instalacje terminali płatniczych. Dzięki temu funduszowi liczba aktywnych terminali wzrośnie o około 700-800 tysięcy nowych urządzeń. Obecnie pracuje około 500 tysięcy terminali płatniczych, więc ich ilość zwiększy się ponad dwukrotnie. W porozumieniu zawarto również obowiązek współpracy kas fiskalnych z terminalami. By to umożliwić opracowano wspólny protokół komunikacyjny.