Sprzedaż toreb foliowych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, zgodnie z którym opłata recyklingowa powinna być wliczana do podstawy opodatkowania VAT. Sprzedaż toreb foliowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to doliczenie opłaty do ceny jednostkowej torby zamiast wyszczególniania jej jako osobnej pozycji dokumentu. Potwierdzają to również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej.  Należy odpowiednio zwiększyć cenę jednostkową sprzedawanych toreb foliowych w taki sposób, by zawierała ona opłatę recyklingową (ustalona na 20 groszy). Żadne dodatkowe czynności nie są wymagane do prowadzenia sprzedaży.