Zakończenie wsparcia dla Insert GT na Windows XP, Windows Vista i Windows 2003 Serv.

W styczniu 2017 r InsERT powiadomił użytkowników o końcu wsparcia dla InsERT GT na Windows XP, Windows Vista i Windows 2003 Server. Programy InsERT na niewspieranych sytemach „lokalnie” pracują, ale przestają działać funkcje, które korzystają z komunikacji ze światem zewnętrznym, a więc wysyłki deklaracji, JPK-ów, pobieranie info o kontrahentach i sprawdzenia ich statusu, pobieranie informacji licencyjnych, abonamentowych, kursów walut, insmaili itd. Co i kiedy dokładnie przestaje działać jest niezależne od InsERT. Większość serwisów internetowych jest postawione na Microsoft Azure, a MS na kolejnych serwerach wyłącza komunikację z XP, gdyż twierdzi, że dla Windows XP, Vista i 2003 Server nie są już dostępne aktualne, bezpieczne, protokoły transmisji i algorytmy szyfrujące. Klienci, którzy chcą używać GT i chcą, żeby GT komunikował się w jakikolwiek sposób ze światem zewnętrznym, muszą migrować z Windows XP (także Vista i Windows 2003 Server) na nowsze wersje Windows. Zalecamy wymianę komputerów z Windows XP na komputery z Windows 10. Nowe komputery pracują zdecydowanie szybciej, są bezpieczniejsze i jest mniejsze prawdopodobieństwo utraty danych. Coraz więcej usług staje się niedostępnych dla komputerów z systemem Windows XP.