Druki

Druk zawiadomienia Urzędu Skarbowego o zamiarze instalacji kas (przed fiskalizacją):

Zawiadomienie o zamiarze instalacji kas fiskalnych

Pismo do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o odczyt kas (składane w terminach określonych przepisami w sytuacji zakończenia pracy na kasie, np. w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej, lub zakończenia działalności):
Wniosek o dokonanie odczytu pamieci fiskalnej kasy

Protokół anulowania paragonu.Do protokołu musi być załączony oryginał paragonu fiskalnego. Protokół anulowania sprzedaży z kasy fiskalnej sporządza się także w przypadku reklamacji składanej przez klienta lub przy zwrocie towaru.

Protokół anulowania paragonu fiskalnego