Przepisy

„Baza wiedzy” – strona Ministerstwa Finansów zawierająca przepisy, ważne informacje, wyjaśnienia, komunikaty i interpretacje dotyczące kas rejestrujących

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 

Interpretacja ogólna – jednoznaczna nazwa na paragonach – Pismo Ministerstwa Finansów do Dyrektorów Izb Skarbowych oraz Urzędów Kontroli Skarbowej

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących

Broszura Ministerstwa Finansów z opisem do w/w Rozporządzenia